Informacje i regulaminy tegorocznej edycji na podstronie „Skawińska Próbówka Artystyczna”.