Uczennica klasy IIc Oliwia Frankowska za pracę „Przybliżone metody rozwiązywania równań nieliniowych. Regula Falsi i Metoda Newtona” otrzymała nagrodę II stopnia podczas finału Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych w ramach 44 Małopolskiej Sesji Matematycznej Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyróżnienie za swoją pracę odebrała podczas 25 kwietnia b.r. podczas sesji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, którą zorganizowali: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie wraz z Komisją Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.