Informacje dla rodziców

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie paragrafu 3 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

02.11.18; 02.01.19; 02.05.19; 06-8.05.19;

 

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie w dniu 14.09.2018
(w protokole skład RR)

 

Regulamin Rady Rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. Skłodowskiej-Curie W SKAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Adres strony internetowej do likwidacji szkód: https://bezpieczny.pl – wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW można pobrać tutaj

 

 

List do Rodziców 26.03.2008
List do Rodziców 12.06.2008
List do Rodziców 27.11.2008
List do Rodziców 15.04.2009
List do Rodziców 09.06.2009

List do Rodziców 14.11.2013