Informacje dla rodziców

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym: 04-06.05.2020, 12.06.2020

Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie w dniu 14.09.2018
(w protokole skład RR)

Regulamin Rady Rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. Skłodowskiej-Curie W SKAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Adres strony internetowej ubezpieczyciela – COMPENSA

List do Rodziców 26.03.2008
List do Rodziców 12.06.2008
List do Rodziców 27.11.2008
List do Rodziców 15.04.2009
List do Rodziców 09.06.2009

List do Rodziców 14.11.2013