Nauczyciele

JĘZYK POLSKI
mgr Adam Łukasik- absolwent naszej szkoły; dyrektor
mgr Andrzej Morawa- absolwent naszej szkoły, vicedyrektor
mgr Renata Bysina
mgr Magdalena Adaś-Sawicka
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Dorota Gancarz
mgr Małgorzata Morawa – absolwentka naszej szkoły
mgr Joanna Woźniczka – absolwentka naszej szkoły
mgr Anna Daszkiewicz
mgr Anna Biernat
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Anna Biernat

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Barbara Werner

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Dorota Karwat- absolwentka naszej szkoły
mgr Małgorzata Możdżeń – absolwentka naszej szkoły
MATEMATYKA
mgr Renata Powroźnik – absolwentka naszej szkoły
mgr Dorota Machno – absolwentka naszej szkoły
mgr Julia Wątor
mgr Karolina Szymska


HISTORIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Jacek Lelek- absolwent naszej szkoły
mgr Andrzej Domagała

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Jacek Lelek
mgr Zuzanna Zawadzińska- absolwentka naszej szkoły

GEOGRAFIA

mgr Tomasz Bieńkowski


BIOLOGIA
mgr Beata Leśniak- absolwentka naszej szkoły

FIZYKA
mgr Julia Wątor

CHEMIA, PRZYRODA

mgr Małgorzata Oszczyk

INFORMATYKA, INFORMATYKA LABORATORYJNA,
ZASTOSOWANIE INFORMATYKI

mgr inż Bogusław Marzec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Zuzanna Zawadzińska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Małgorzata Możdżeń
mgr Beata Leśniak


WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Grzegorz Gruca
mgr Anna Sławik – Mikołajska – absolwentka naszej szkoły
mgr Katarzyna Ścibor- absolwentka naszej szkoły


Wiedza o Kulturze

mgr Adam Łukasik

KATECHETA
mgr Anna Kołaczyk


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Barbara Werner

BIBLIOTEKARZ

mgr Małgorzata Możdżeń

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Anna Maryańska