Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1B 2D 2B
2C 3C 1D
2A 1AC 3A
3B 3D
Liceum Ogólnokształcące
Obóz narciarski
Miejsce na wiosenne przerwy
Pełnomorski rejs żeglarski
Szkoła z lotu ptaka
Spotkanie fizyków
Obóz żeglarski Puck
Dzień szkoły
16 października 2015 Wybory w LO

Dnia 19 .10.2015r/ poniedziałek/ w Liceum odbędą się prawybory pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu ,,Młodzi głosują’’, udział biorą uczniowie i nauczyciele.


16 października 2015 Ślubowanie pierwszoklasistów.

W Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie  zwyczajowo przypada uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu dokonała się tradycyjna zmiana pocztu sztandarowego.

Galeria


15 października 2015 POWIATOWE JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE – 30.09.2015

POWIATOWE JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE – 30.09.2015

              W dniu 30.09.2015 w parku miejskim w Skawinie odbyły się Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe.  W zawodach wystartowały 10-osobowe sztafety, które pomimo trudnych warunków atmosferycznych  wywalczyły dla szkoły III miejsce.

Galeria


14 września 2015 Wyniki przetargu

W załączniku znajdują się wyniki przetargu.

OGLOSZENIE-PRZETARG.doc

 


10 września 2015 Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami


05 września 2015 Przetarg ofertowy na najem powierzchni pod automat vendingowy w budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie.

Pełna treść ogłoszenia ofertowego znajduje się tutaj.


01 września 2015 Wyprawka szkolna 2015/16 rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników.
  1. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać uczniowie :

 

•  słabowidzący,
•  niesłyszący,
•  słabosłyszący,
•  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
•  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
•  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności   jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

•  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy
I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
 

  1.  Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.

 

  1. Wniosek należy pobrać u pedagoga szkolnego.
  2.  Uczniowie, o których mowa w punkcie I dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica. 


Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 9 września 2015 r. w gabinecie pedagoga szkolnego u p. Małgorzaty Łukasik

 


01 września 2015 STYPENDIUM SOCJALNE

O stypendium socjalne mogą ubiegać się uczniowie, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514. Wnioski stypendialne można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy. Uczniowie ubiegający się o stypendium socjalne składają wypełnione wnioski w Urzędzie Gminy na terenie miejsca zamieszkania. Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Skawina, dostarczają wnioski do Biura Obsługi Mieszkańców – ul. Rynek 14, pok.1.

Termin składania wniosków: do 15.września 2015 r.

Szczegóły u pedagoga szkolnego p. Małgorzaty Łukasik


 


31 sierpnia 2015 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

GODZINA 08:00

SALA GIMNASTYCZNA


20 sierpnia 2015 Lista podreczników na rok 2015/2016