Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Autor: admin
Dodano: 06 grudnia 2007

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Skawinie informuje, że w dn. 06.12.2007 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Firmę FHU Przybylski, Monitoring & Security Systems, al. 29 Listopada 130/338, Kraków 31-406.

UZASADNIENIE

Zamawiający po dokonaniu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez nich ofert, uznał wszystkie oferty za ważne i zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XI SIWZ dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami ( cena 100 %).
Oferta nr 1 złożona przez Firmę „ Centrum zabezpieczeń” Marek Bednarz, Rynek 8, 32-050 Skawina – cena oferty 32 000 zł.
Oferta nr 2 złożona przez Firmę P.U. H. ELTON Grzegorz Brózda, ul. Kraszewskiego 1 /36, 32-050 Skawina – cena oferty 28 000 zł
Oferta nr 3 złożona przez Firmę FHU Przybylski, Monitoring & Security Systems, al. 29 Listopada 130/338, Kraków 31-406 – cena oferty 22 414,45 zł.