Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

Małopolska Chmura Edukacyjna

Autor: admin
Dodano: 15 października 2019

W ramach projektu przewidziano 2 formy wsparcia: zajęcia on-line i koła naukowe w trzech obszarach przedmiotowych: biologia, geografia, umiejętność uczenia się. Projekt przewiduje rekrutację 20 osób z każdej formy wsparcia na zajęcia on-line i 6 osób na zajęcia w kołach naukowych oraz wyjazdy tych uczniów na uczelnie wyższe. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami i wyjazdami.

Oprócz w/w form wsparcia projekt oferuje dodatkowe wyjazdy: weekendowe w okresie jesiennym i wiosennym oraz tygodniowy wyjazd na początku wakacji na uczelnie wyższe – rekrutacja na te wyjazdy odbywać się będzie spośród wszystkich uczniów LO. Uczniowie nie muszą uczestniczyć w  zajęciach projektowych z biologii, geografii i umiejętności uczenia się.

REKRUTACJA NA WYJAZDY WEEKENDOWE

Informujemy o rekrutacji na dodatkowe wyjazdy na zajęcia weekendowe – wyjazdy na zajęcia na uczelniach wyższych w ramach projektu unijnego pn.  „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie”. Na zajęcia mogą być rekrutowani uczniowie spośród wszystkich klas LO – decyduje ocena na koniec ubiegłego roku szkolnego  ze wskazanego przedmiotu zajęciowego – przykładowo, jeżeli uczeń wybierze  zajęcia z języka angielskiego, to ocena z tego języka. Jesienny wyjazd na weekend zaplanowany jest w terminie 22-24 listopada 2019 i obejmuje takie przedmioty jak: informatyka, matematyka, matematyka a elementami rachunkowości, fizyka, biologia, geografia, przedsiębiorczość, informatyka, chemia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz język angielski, język niemiecki i język francuski. Formularz rekrutacyjny należy złożyć do biblioteki szkolnej najpóźniej do dnia 10 października 2019r.  
Zachęcamy do udziału w zajęciach!

 

Wszelkie informacje, w tym regulaminy rekrutacji dostępne są  w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki.

Regulamin uczestnictwa w projekcie