Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

KOMUNIKAT

Autor: admin
Dodano: 12 marca 2020
  1. W dniach od 25.03.2020 do 10.04.2020r. w LO w Skawinie wprowadza się realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w trybie zdalnym.

  2. Podstawą komunikacji pomiędzy podmiotami pracy szkoły, tj: nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny, zwany dalej e-dziennikiem.

  3. Organizacja pracy i nauki w LO w Skawinie w rzeczonym okresie odbywa się w oparciu o dotychczasowy tygodniowy plan lekcji.

  4. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie w/w planem lekcji.

  5. Każda lekcja rozpoczyna się wysłaniem wiadomości przez nauczyciela do klasy/ grupy, z którą odbywają się zajęcia za pośrednictwem e-dziennika; wiadomość zawiera informację o treści i formie tych zajęć.

    1. Podstawowym źródłem wiedzy i informacji dla ucznia pozostaje podręcznik wpisany do „Szkolnego zestawu podręczników 2019/2020”; inne źródła wiedzy, w tym materiały rekomendowane przez MEN, są wykorzystywane w drodze umowy z uczniami.

  6. Ocenianie bieżące odbywa się na zasadach opisanych w statucie LO w Skawinie z uwzględnieniem specyfiki nauczania zdalnego.

  7. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem lekcji. Obecność jest odnotowywana na podstawie weryfikacji odczytania przez ucznia wiadomości, o której mowa w pkt. 5.

7.1. Biorąc pod uwagę mogące wystąpić problemy techniczne z pozyskaniem informacji lub/i przekazaniem informacji zwrotnej wyznacza się godz. 16.00 każdego dnia jako ostateczny termin weryfikacji frekwencji.

8. Zajęcia szkolne, o których mowa wyżej powinny uwzględniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki ucznia; w tym celu należy zadbać o przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

9. W zaistniałej sytuacji należy- tam gdzie jest to możliwe- dokonać modyfikacji programu nauczania polegającej na przeniesieniu części treści programowych do kolejnej klasy.


 

Dyrektor LO w Skawinie

Adam Łukasik