Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Autor: admin
Dodano: 16 marca 2020

Dyrektora LO w Skawinie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie
organizacji pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie
w okresie zagrożenia koronawirusem

Podstawa prawna:  art. 68 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia MEN z 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Wprowadza się od dnia 16 marca 2020 r. zmianę organizacji pracy sekretariatu LO w Skawinie.
  2. Podstawową zasadą obsługi klienta w LO w Skawinie jest kontakt telefoniczny lub mailowy:
  1. Tel/fax: 12/276-35-77
  2. Email: sekretariat@zso.pl.pl
  1. W sprawach wymagających osobistej wizyty w LO w Skawinie jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu w w/w sposób.
  1. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się ograniczenia w czasie pracy sekretariatu LO- codziennie w godz. 9.00-13.00.
  1. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
  2. Na terenie LO w Skawinie mogą przebywać tylko osoby zgłaszające się na umówiony termin; na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
  3. Apeluję o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w LO w Skawinie do czasu zniesienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Adam Łukasik