Plan lekcji Zastępstwa (0)
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
3La 1B 1C
2D 2B 2C
3B 3C 1A
1D 2A
Liceum Ogólnokształcące

Program roku szkolnego

 

        KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 

Lp

Termin

Nazwa przedsięwzięcia

Odpowiedzialny

1.

01.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

Dyrekcja,

2.

02-16.09.2016

Okres adaptacyjny dla uczniów klas I- warsztaty psychologiczne

Dyrekcja, pedagog.

3.

 

15.09.2016

Zebranie Rady Pedagogicznej: prezentacja i omówienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora LO w roku szkolnym 2016/2017 oraz Kalendarza roku szkolnego 2016/2017.

Dyrekcja

4.

15.09.2016

Inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- wybór Rady Rodziców

Dyrektor, wychowawcy.

5.

19.09-26.09.2016

Międzynarodowa wymiana młodzieży- wyjazd do Niemiec

M. Morawa

6.

IX/X 2016

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie: „Przyrost kompetencji pracowniczych w relacjach interpersonalnych w kontekście wykonywania obowiązków służbowych” (szkolny sovoir- vivre)

Dyrektor

7.

X/2016

Szkolenie w zespołach przedmiotowych:

  1. Ocenianie na lekcjach wf w świetle zmian w prawie oświatowym.
  2. Metoda „odwróconej klasy” jako sposób na podniesienie kreatywności uczniów w procesie dydaktycznym (ZP ekonom-hist-geogr).
  3. Metoda „kapelusz lektora” jako sposób na doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli j. obcych (ZP j. obcych).
  4. Analiza wyników egzaminu maturalnego metodą EWD- doskonalenie umiejętności nauczycieli (n-le przedmiotów maturalnych).

Dyrektor, liderzy ZP

8.

XI 2016

Zebranie Rady Pedagogicznej: analiza egzaminu maturalnego 2016- prezentacja sprawozdania Zespołu ds. EWD i analizy egzaminu maturalnego 2016

Dyrektor, lider zespołu ds. EWD i analizy matury 2016

9.

25.11.2016

IV Skawińska Probówka Artystyczna (SPA).

Dyrekcja, A. Morawa

10.

04.11.2016

IV Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznej

Dyrektor, J. Lelek

11.

XI/XII 2016

 Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie: „Edukacja włączająca osoby niepełnosprawne: powinności szkoły ogólnodostępnej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kontekstowe dostosowanie metod i form pracy.

Dyrektor

12.

17.11.2016

Wywiadówka dla rodziców- - informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce

Dyrekcja, wychowawcy klas

13.

XI/XII 2016

Szkolny festiwal szekspirowski.

Dyrekcja, A. Daszkiewicz, E. Jurek

14.

XII 2016-II 2017

Otwarte mistrzostwa absolwentów LO w narciarstwie alpejskim.

Dyrektor, SAiPLO

15.

22.12.2016

Szkolny konkurs kolęd

K. Bielicki, wychowawcy klas

16.

22.12.2015

Spotkanie opłatkowe

Dyrekcja, grono nauczycielskie

17.

23.12.2016-01.01.2017

Ferie świąteczne

 

18.

17.01.2017

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I okres nauki.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

19.

19.01.2017

Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna, podsumowanie I okresu nauki

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20.

20.01.2017

Wywiadówka śródroczna dla rodziców

Dyrekcja

21.

23.01.2017

Początek II okresu nauki

 

22.

I 2017

Studniówka

Dyrektor, RR

23.

30.01-12.02.2017

Ferie zimowe

 

24.

II 2017

Zebranie Rady Pedagogicznej - prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na 2016/2017; sprawy bieżące.

Dyrektor, lider promocji, przewodniczący ZP

25.

III 2017

VI Giełda Przedsiębiorczości

B. Werner

26.

II-III 2017

Mistrzostwa Szkoły i mistrzostwa powiatu krakowskiego w narciarstwie alpejskim i snowboardzie.

Dyrekcja, N-le wf

27.

III/2017

Dzień otwarty dla gimnazjalistów

Wicedyrektor, lider promocji- rzecznik prasowy.

28.

III  2017

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie

Dyrektor

29.

IV 2017

Mistrzostwa powiatu krakowskiego w nowoczesnych formach tanecznych

Dyrekcja, K. Ścibor

30.

IV 2017

Sesja WDN: instruktaż przed maturą; doskonalenie szkolnych procedur opieki psychologiczno-pedagogicznej;

Wicedyrektor

31.

13-18.04.2017

Wielkanoc- wiosenna przerwa świąteczna

 

32.

21.04.2017

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. III.

Dyrekcja, nauczyciele

33.

24.04.2017

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów klas I, II; informacja o przewidywanych ocenach klas III.

Dyrekcja, nauczyciele

34.

25.04.2017

Końcowa klasyfikacja klas III LO - zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrekcja, N-le klas III

35.

28.04.2017

Zakończenie roku szkolnego klas III LO - rozdanie świadectw

Dyrekcja

36.

04.-20.05.2017

Wiosenna sesja egzaminu maturalnego

Przewodniczący SZE (dyrektor)

37.

V 2017

Otwarty turniej piłki ręcznej o puchar dyrektora LO

N-le wf

38.

VI 2017

Podsumowanie rocznej współpracy z uczelniami- cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów LO i gimnazjalistów.

Dyrektor, koordynatorzy współpracy z uczelniami

39.

VI 2017

Letni Ogród Piosenki

  1. Morawa

40.

14.06.2017

Wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I, II-informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II (spotkanie z rodzicami).

Wszyscy nauczyciele

41.

19.06.2017

Informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II (spotkanie z rodzicami)

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

42.

20.06.2017

Roczna klasyfikacja uczniów I,II LO- zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

43.

21-22.06.2017

Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły- sesja naukowa, piknik szkolny, dzień sportu.

B. Werner (koordynator)

44.

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego; zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Dyrekcja

45.

VI/VII 2017

Szkoła pod żaglami- obóz żeglarski w Pucku; szkolny rejs żeglarski/ szkolny rajd turystyczny

B. Marzec, J. Lelek

46.

V 2017

Rozpoczęcie rekrutacji do szkoły

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

47.

VII 2017

Ogłoszenie list przyjętych do kl. I LO

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

 

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego  dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym:

31.10.2016, 02.05.2017, 04-05. 05.2017, 08.05.2017, 16.06.2017