Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1B 2D 2B
2C 3C 1D
2A 1AC 3A
3B 3D
Liceum Ogólnokształcące

Program roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Lp

Termin

Nazwa przedsięwzięcia

Odpowiedzialny

1.

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Dyrektor ,

2.

04-14.09.2018

Okres adaptacyjny dla uczniów klas I- warsztaty psychologiczno-integracyjne

Dyrekcja, pedagog.

3.

 

14.09.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej: prezentacja i omówienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora LO w roku szkolnym 2018/2019 oraz Kalendarza roku szkolnego 2018/2019.

Dyrekcja

4.

14.09.2018

Inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- wybór Rady Rodziców

Dyrektor, wychowawcy.

5.

17.09-21.09.2018

Międzynarodowa wymiana młodzieży- wizyta gimnazjalistów z Niemiec

M. Morawa

6.

IX/X 2018

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie: „Szkoła wobec kryzysów rodzinnych uczniów”.

Dyrektor

7.

X/2018

Szkolenie Rady Pedagogicznej w zespołach przedmiotowych:

  1. Analiza wyników egzaminu maturalnego metodą EWD- doskonalenie umiejętności nauczycieli (n-le przedmiotów maturalnych).

Dyrektor, liderzy ZP

8.

XI/XII 2018

Zebranie Rady Pedagogicznej: analiza egzaminu maturalnego 2018- prezentacja sprawozdania Zespołu ds. EWD i analizy egzaminu maturalnego 2018; plan doskonalenia nauczycieli LO 2019.

Dyrektor, lider zespołu ds. EWD i analizy matury 2018

9.

6-12 XI 2018

Międzynarodowa wymiana młodzieży- wizyta uczniów z liceum w Sille-le-Guillaume.

Dyrektor, D. Gancarz

10.

09.11.2018

VII Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznej

Dyrektor, J. Lelek

10.

23.11.2018

VI Skawińska Probówka Artystyczna (SPA).

Dyrekcja, R. Bysina

11.

XII 2018

 Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie: „Innowacyjne nauczanie na odległość- praca z platformą e-learningową”.

Dyrektor

12.

15.11.2018

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce

Dyrekcja, wychowawcy klas

13.

XII 2018

Szkolny festiwal szekspirowski.

Dyrekcja, A. Daszkiewicz, R. Bysina

15.

21.12.2018

Szkolny konkurs kolęd

  1. Kołaczyk, wychowawcy klas

16.

21.12.2018

Spotkanie opłatkowe

Dyrekcja, grono nauczycielskie

17.

22.12.2018-02.01.2019

Ferie świąteczne

 

18.

08.01.2019

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I okres nauki.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

19.

09.01.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna, podsumowanie I okresu nauki; prezentacja sprawozdania Zespołu ds. badania losów absolwentów 2018.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20.

10.01.2019

Wywiadówka śródroczna dla rodziców

Dyrekcja

21.

28.01.2019

Początek II okresu nauki

 

22.

I 2019

Studniówka

Dyrektor, RR

23.

14.01.2019-27.01.2109

Ferie zimowe

 

24.

II 2019

Zebranie Rady Pedagogicznej - prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na 2019/2020, sprawy bieżące; szkolenie wg planu doskonalenia nauczycieli 2019.

Dyrektor, lider promocji, przewodniczący ZP

25.

II 2019

Mistrzostwa Powiatu krakowskiego w Piłce Ręcznej /chłopcy

G. Gruca

26.

III 2019

VIII Giełda Przedsiębiorczości

B. Werner

27.

III/2019

Dzień otwarty dla gimnazjalistów

Wicedyrektor, lider promocji- rzecznik prasowy.

28.

III  2019

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie wg planu doskonalenia nauczycieli 2019

Dyrektor

29.

IV 2019

Mistrzostwa powiatu krakowskiego w nowoczesnych formach tanecznych

Dyrekcja, K. Ścibor

30.

IV 2018

Sesja WDN: instruktaż przed maturą; doskonalenie szkolnych procedur opieki psychologiczno-pedagogicznej;

Wicedyrektor

31.

IV 2019

Międzynarodowa wymiana młodzieży- wyjazd uczniów LO do Niemiec i Francji.

Dyrektor, D. Gancarz, M. Morawa

31.

18.04.2019-23.04.2019

Wielkanoc- wiosenna przerwa świąteczna

 

32.

17.04.2019

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. III- informacja o przewidywanych ocenach klas III.

Dyrekcja, nauczyciele

33.

17.04.2019

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów klas I, II.

Dyrekcja, nauczyciele

34.

24.04.2019

Końcowa klasyfikacja klas III LO - zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrekcja, N-le klas III

35.

26.04.2019

Zakończenie roku szkolnego klas III LO - rozdanie świadectw

Dyrekcja

36.

06.-25.05.2019

Wiosenna sesja egzaminu maturalnego

Przewodniczący SZE (dyrektor)

37.

V 2019

Otwarty turniej piłki ręcznej o puchar dyrektora LO

N-le wf

38.

VI 2019

Podsumowanie rocznej współpracy z uczelniami- cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów LO i gimnazjalistów.

Dyrektor, koordynatorzy współpracy z uczelniami

39.

VI 2019

Letni Ogród Piosenki

Wicedyrektor, R. Bysina

40.

17.06.2019

Wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I, II-informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II (spotkanie z rodzicami).

Wszyscy nauczyciele

41.

18.06.2019

Roczna klasyfikacja uczniów I,II LO- zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

42.

18-19.06.2019

Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły- sesja naukowa, piknik szkolny, dzień sportu.

B. Werner (koordynator)

43.

21.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego; zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Dyrekcja

45.

VI/VII 2018

Szkolny obóz żeglarski w Pucku; szkolny rejs żeglarski/ szkolny rajd turystyczny

B. Marzec

46.

IV 2019

Rozpoczęcie rekrutacji do szkoły

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

47.

VII 2019

Ogłoszenie list przyjętych do kl. I LO

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

 

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym: 02.11.2018, 02.05.2019, 06.05.2019-08.05.2019.