Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
3La 1B 1C
2D 2B 2C
3B 3C 1A
1D 2A
Liceum Ogólnokształcące

Program roku szkolnego

 

            KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

Lp

Termin

Nazwa przedsięwzięcia

Odpowiedzialny

1.

04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Dyrektor ,

2.

04-15.09.2017

Okres adaptacyjny dla uczniów klas I- warsztaty psychologiczno-integracyjne

Dyrekcja, pedagog.

3.

 

14.09.2017

Zebranie Rady Pedagogicznej: prezentacja i omówienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora LO w roku szkolnym 2017/2018 oraz Kalendarza roku szkolnego 2017/2018.

Dyrekcja

4.

14.09.2017

Inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- wybór Rady Rodziców

Dyrektor, wychowawcy.

5.

19.09-26.09.2017

Międzynarodowa wymiana młodzieży- wyjazd do Niemiec

M. Morawa

6.

IX/X 2017

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie:

Dyrektor

7.

X/2017

Szkolenie w zespołach przedmiotowych:

  1. Analiza wyników egzaminu maturalnego metodą EWD- doskonalenie umiejętności nauczycieli (n-le przedmiotów maturalnych).

Dyrektor, liderzy ZP

8.

XI 2017

Zebranie Rady Pedagogicznej: analiza egzaminu maturalnego 2017- prezentacja sprawozdania Zespołu ds. EWD i analizy egzaminu maturalnego 2016; plan doskonalenia nauczycieli LO 2018.

Dyrektor, lider zespołu ds. EWD i analizy matury 2017

9.

24.11.2017

IV Skawińska Probówka Artystyczna (SPA).

Dyrekcja, R. Bysina

10.

03.11.2017

V Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznej

Dyrektor, J. Lelek

11.

XII 2017

 Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie:

Dyrektor

12.

16.11.2017

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce

Dyrekcja, wychowawcy klas

13.

XII 2017

Szkolny festiwal szekspirowski.

Dyrekcja, A. Daszkiewicz, R. Bysina

15.

22.12.2017

Szkolny konkurs kolęd

D. Rozum, wychowawcy klas

16.

22.12.2017

Spotkanie opłatkowe

Dyrekcja, grono nauczycielskie

17.

23.12.2017-02.01.2018

Ferie świąteczne

 

18.

15.01.2018

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I okres nauki.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

19.

17.01.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna, podsumowanie I okresu nauki

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20.

18.01.2018

Wywiadówka śródroczna dla rodziców

Dyrekcja

21.

22.01.2018

Początek II okresu nauki

 

22.

I 2018

Studniówka

Dyrektor, RR

23.

12.02.2018-25.02.2108

Ferie zimowe

 

24.

II 2018

Zebranie Rady Pedagogicznej - prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na 2016/2017; sprawy bieżące.

Dyrektor, lider promocji, przewodniczący ZP

25.

II 2018

Mistrzostwa Powiatu krakowskiego w Piłce Ręcznej /chłopcy

G. Gruca

26.

III 2018

VII Giełda Przedsiębiorczości

B. Werner

27.

III/2018

Dzień otwarty dla gimnazjalistów

Wicedyrektor, lider promocji- rzecznik prasowy.

28.

III  2018

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie

Dyrektor

29.

IV 2018

Mistrzostwa powiatu krakowskiego w nowoczesnych formach tanecznych

Dyrekcja, K. Ścibor

30.

IV 2018

Sesja WDN: instruktaż przed maturą; doskonalenie szkolnych procedur opieki psychologiczno-pedagogicznej;

Wicedyrektor

31.

29.03.2018-03.04.2018

Wielkanoc- wiosenna przerwa świąteczna

 

32.

23.04.2018

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. III- informacja o przewidywanych ocenach klas III.

Dyrekcja, nauczyciele

33.

23.04.2018

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów klas I, II.

Dyrekcja, nauczyciele

34.

25.04.2018

Końcowa klasyfikacja klas III LO - zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrekcja, N-le klas III

35.

27.04.2018

Zakończenie roku szkolnego klas III LO - rozdanie świadectw

Dyrekcja

36.

04.-25.05.2018

Wiosenna sesja egzaminu maturalnego

Przewodniczący SZE (dyrektor)

37.

V 2018

Otwarty turniej piłki ręcznej o puchar dyrektora LO

N-le wf

38.

VI 2018

Podsumowanie rocznej współpracy z uczelniami- cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów LO i gimnazjalistów.

Dyrektor, koordynatorzy współpracy z uczelniami

39.

VI 2018

Letni Ogród Piosenki

Wicedyrektor, R. Bysina

40.

18.06.2018

Wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I, II-informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II (spotkanie z rodzicami).

Wszyscy nauczyciele

41.

20.06.2018

Roczna klasyfikacja uczniów I,II LO- zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

42.

20-21.06.2018

Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły- sesja naukowa, piknik szkolny, dzień sportu.

B. Werner (koordynator)

43.

22.06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego; zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Dyrekcja

44.

VI 2018

Uroczysta gala powiatowego programu stypendialnego „Talent Powiatu”

WESP, dyrektor

45.

VI/VII 2018

Szkoła pod żaglami- obóz żeglarski w Pucku; szkolny rejs żeglarski/ szkolny rajd turystyczny

B. Marzec

46.

V 2018

Rozpoczęcie rekrutacji do szkoły

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

47.

VII 2018

Ogłoszenie list przyjętych do kl. I LO

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

 

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym:

30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07-08.05.2018, 01.06.2018