Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

Program roku szkolnego

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Lp

Termin

Nazwa przedsięwzięcia

Odpowiedzialny

1.

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Dyrektor ,

2.

03-18.09.2019

Okres adaptacyjny dla uczniów klas I- obóz integracyjny

Dyrekcja, pedagog.

3.

 

13.09.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej: prezentacja i omówienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora LO w roku szkolnym 2019/2020 oraz Kalendarza roku szkolnego 2019/2020.

Dyrekcja

4.

19.09.2019

Inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- wybór Rady Rodziców

Dyrektor, wychowawcy.

5.

5.09.2019

Warsztaty i sesja naukowa w ramach projektu” Szkolni Ambasadorzy Surowców Naturalnych Grupy Wyszehradzkiej” we współpracy z IML Grupa Łukasiewicz w Skawinie.

Dyrektor , koordynator projektu (M. Oszczyk).

6.

26028.09.2019

Wyjazd młodzieży do Budapesztu w ramach projektu” Szkolni Ambasadorzy Surowców Naturalnych Grupy Wyszehradzkiej”

Dyrektor , koordynator projektu (M. Oszczyk).

7.

IX/X 2019

Zebranie Rady Pedagogicznej- warsztaty w ramach MChE; inauguracja zajęć z uczniami.

Dyrektor, koordynator ds. rekrutacji i monitoringu (M. Możdżeń).

8.

X/2019

Finał powiatowego konkursu wiedzy przyrodniczej „Poznać świat, zrozumieć siebie”

Dyrektor, koordynatorzy konkursu (B. Leśniak, M. Oszczyk).

9.

X/2019

Szkolenie Rady Pedagogicznej w zespołach przedmiotowych:

  1. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi: informacja n/t oddziaływań edukacyjnych wobec uczniów objętych kształceniem specjalnym; 2. Omówienie współpracy w ramach IPET-ów.

Dyrektor, pedagog

10.

XI/XII 2019

Zebranie Rady Pedagogicznej: analiza egzaminu maturalnego 2019- prezentacja sprawozdania Zespołu ds. EWD i analizy egzaminu maturalnego 2019; plan doskonalenia nauczycieli LO 2020.

Dyrektor, lider zespołu ds. EWD i analizy matury 2019

11.

08.11.2019

 Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej

Dyrektor, J. Lelek

12.

22.11.2019

VI Skawińska Probówka Artystyczna (SPA).

Dyrekcja, R. Bysina

13.

XII 2019

 Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie.

Dyrektor

12.

21.11.2019

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce

Dyrekcja, wychowawcy klas

14.

XII 2018

Szkolny festiwal szekspirowski.

Dyrekcja, A. Daszkiewicz, M. Wrona

15.

XII/2019

Powiatowy turniej futsal „Liceum Skawina Cup”

Dyrektor, koordynator turnieju (G. Gruca)

16.

20.12.2019

Szkolny konkurs kolęd

  1. Kołaczyk, wychowawcy klas

17.

20.12.2019

Spotkanie opłatkowe

Dyrekcja, grono nauczycielskie

18.

23.12.2019-02.01.2020

Ferie świąteczne

 

19.

20.01.2020

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I okres nauki.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20.

22.01.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna, podsumowanie I okresu nauki; prezentacja sprawozdania Zespołu ds. badania losów absolwentów 2018.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

21.

23.01.2020

Wywiadówka śródroczna dla rodziców

Dyrekcja

22.

10.02.2020

Początek II okresu nauki

 

23.

I 2019

Studniówka

Dyrektor, RR

24.

27.01.2020-09.02.2020

Ferie zimowe

 

25.

II 2019

Zebranie Rady Pedagogicznej - prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na 2019/2020, sprawy bieżące; szkolenie wg planu doskonalenia nauczycieli 2019.

Dyrektor, lider promocji, przewodniczący ZP

26.

III 2019

IX Giełda Przedsiębiorczości- Chłopska Gra Biznesu.

B. Werner

27.

III/2019

Dzień otwarty dla gimnazjalistów

Wicedyrektor, lider promocji (J. Woźniczka), lider rekrutacji (A. Kołaczyk).

28.

III  2020

Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie wg planu doskonalenia nauczycieli 2020

Dyrektor

29.

III/IV

Inauguracja wymiany ze szkołą w Drohobyczu- wyjazd grupy uczniów na Ukrainę.

Dyrektor, koordynator wymiany (D. Karwat).

30.

III/IV

Inauguracja współpracy ze szkołami w Sille i Kirchheim w ramach projektu Erasmus+- wyjazd do Sille

Dyrektor, koordynator projektu (D. Gancarz).

31.

IV 2020

Mistrzostwa powiatu krakowskiego w nowoczesnych formach tanecznych

Dyrekcja, koordynator zawodów (K. Ścibor).

32.

IV 2018

Zebranie Rady Pedagogicznej: instruktaż przed maturą; doskonalenie szkolnych procedur opieki psychologiczno-pedagogicznej;

Wicedyrektor, lider ARS (A. Biernat).

33.

IV 2019

Międzynarodowa wymiana młodzieży- wyjazd wspólnie z grupą młodzieży niemieckiej do Gdańska.

Dyrektor, koordynator wymiany (M. Morawa).

34.

09.04.2020-14.04.2020

Wielkanoc- wiosenna przerwa świąteczna

 

35.

20.04.2020

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. III- informacja o przewidywanych ocenach klas III.

Dyrekcja, nauczyciele

36.

20.04.2020

Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów klas I, II.

Dyrekcja, nauczyciele

37.

22.04.2020

Końcowa klasyfikacja klas III LO - zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrekcja, N-le klas III

38.

24.04.2020

Zakończenie roku szkolnego klas III LO - rozdanie świadectw

Dyrekcja

39.

04.-21.05.2020

Wiosenna sesja egzaminu maturalnego

Przewodniczący SZE (dyrektor)

40.

V 2020

Otwarty turniej piłki ręcznej o puchar dyrektora LO

N-le wf

41.

VI 2020

Podsumowanie rocznej współpracy z uczelniami- cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów LO i gimnazjalistów.

Dyrektor, koordynatorzy współpracy z uczelniami

42.

VI 2020

Letni Ogród Piosenki

Wicedyrektor, R. Bysina

43.

22.06.2020

Wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I, II-informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II (spotkanie z rodzicami).

Wszyscy nauczyciele

44.

24.06.2020

Roczna klasyfikacja uczniów I,II LO- zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

45.

23-24.06.2020

Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły- sesja naukowa, piknik szkolny, dzień sportu.

B. Werner (koordynator)

46.

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego; zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja

47.

VI/VII 2018

Szkolny obóz żeglarski w Pucku; szkolny rejs żeglarski/ szkolny rajd turystyczny

B. Marzec

48.

IV 2019

Rozpoczęcie rekrutacji do szkoły

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

49.

VII 2019

Ogłoszenie list przyjętych do kl. I LO

Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

 

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym: 04-06.05.2020, 12.06.2020