Plan lekcji Zastępstwa (0)
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
3La 1B 1C
2D 2B 2C
3B 3C 1A
1D 2A
Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

REKRUTACJA 2017/2018


ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że  zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 60), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 - zostaną określone w zarządzeniu  Małopolskiego Kuratora Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Ustawa z 14.12.2016 przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

Wskazane powyżej informacje dotyczyć będą rekrutacji do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych i publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

 

 

OBEJRZYJ FILM O NASZEJ SZKOLE

 

Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru szkoły, to obejrzyj tabelę przedstawiającą losy naszych absolwentów