Program roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Lp Termin Nazwa przedsięwzięcia Odpowiedzialny
1. 03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor ,
2. 04-14.09.2018 Okres adaptacyjny dla uczniów klas I- warsztaty psychologiczno-integracyjne Dyrekcja, pedagog.
3.

 

14.09.2018 Zebranie Rady Pedagogicznej: prezentacja i omówienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora LO w roku szkolnym 2018/2019 oraz Kalendarza roku szkolnego 2018/2019. Dyrekcja
4. 14.09.2018 Inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- wybór Rady Rodziców Dyrektor, wychowawcy.
5. 17.09-21.09.2018 Międzynarodowa wymiana młodzieży- wizyta gimnazjalistów z Niemiec M. Morawa
6. IX/X 2018 Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie: „Szkoła wobec kryzysów rodzinnych uczniów”. Dyrektor
7. X/2018 Szkolenie Rady Pedagogicznej w zespołach przedmiotowych:

  1. Analiza wyników egzaminu maturalnego metodą EWD- doskonalenie umiejętności nauczycieli (n-le przedmiotów maturalnych).
Dyrektor, liderzy ZP
8. XI/XII 2018 Zebranie Rady Pedagogicznej: analiza egzaminu maturalnego 2018- prezentacja sprawozdania Zespołu ds. EWD i analizy egzaminu maturalnego 2018; plan doskonalenia nauczycieli LO 2019. Dyrektor, lider zespołu ds. EWD i analizy matury 2018
9. 6-12 XI 2018 Międzynarodowa wymiana młodzieży- wizyta uczniów z liceum w Sille-le-Guillaume. Dyrektor, D. Gancarz
10. 09.11.2018 VII Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznej Dyrektor, J. Lelek
10. 23.11.2018 VI Skawińska Probówka Artystyczna (SPA). Dyrekcja, R. Bysina
11. XII 2018  Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie: „Innowacyjne nauczanie na odległość- praca z platformą e-learningową”. Dyrektor
12. 15.11.2018 Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce Dyrekcja, wychowawcy klas
13. XII 2018 Szkolny festiwal szekspirowski. Dyrekcja, A. Daszkiewicz, R. Bysina
15. 21.12.2018 Szkolny konkurs kolęd
  1. Kołaczyk, wychowawcy klas
16. 21.12.2018 Spotkanie opłatkowe Dyrekcja, grono nauczycielskie
17. 22.12.2018-02.01.2019 Ferie świąteczne  
18. 08.01.2019 Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I okres nauki. Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
19. 09.01.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna, podsumowanie I okresu nauki; prezentacja sprawozdania Zespołu ds. badania losów absolwentów 2018. Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
20. 10.01.2019 Wywiadówka śródroczna dla rodziców Dyrekcja
21. 28.01.2019 Początek II okresu nauki  
22. I 2019 Studniówka Dyrektor, RR
23. 14.01.2019-27.01.2109 Ferie zimowe  
24. II 2019 Zebranie Rady Pedagogicznej – prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na 2019/2020, sprawy bieżące; szkolenie wg planu doskonalenia nauczycieli 2019. Dyrektor, lider promocji, przewodniczący ZP
25. II 2019 Mistrzostwa Powiatu krakowskiego w Piłce Ręcznej /chłopcy G. Gruca
26. III 2019 VIII Giełda Przedsiębiorczości B. Werner
27. III/2019 Dzień otwarty dla gimnazjalistów Wicedyrektor, lider promocji- rzecznik prasowy.
28. III  2019 Zebranie Rady Pedagogicznej- szkolenie wg planu doskonalenia nauczycieli 2019 Dyrektor
29. IV 2019 Mistrzostwa powiatu krakowskiego w nowoczesnych formach tanecznych Dyrekcja, K. Ścibor
30. IV 2018 Sesja WDN: instruktaż przed maturą; doskonalenie szkolnych procedur opieki psychologiczno-pedagogicznej; Wicedyrektor
31. IV 2019 Międzynarodowa wymiana młodzieży- wyjazd uczniów LO do Niemiec i Francji. Dyrektor, D. Gancarz, M. Morawa
31. 18.04.2019-23.04.2019 Wielkanoc- wiosenna przerwa świąteczna  
32. 17.04.2019 Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. III- informacja o przewidywanych ocenach klas III. Dyrekcja, nauczyciele
33. 17.04.2019 Wywiadówka dla rodziców- informacja o bieżących ocenach i postępach uczniów klas I, II. Dyrekcja, nauczyciele
34. 24.04.2019 Końcowa klasyfikacja klas III LO – zebranie Rady Pedagogicznej. Dyrekcja, N-le klas III
35. 26.04.2019 Zakończenie roku szkolnego klas III LO – rozdanie świadectw Dyrekcja
36. 06.-25.05.2019 Wiosenna sesja egzaminu maturalnego Przewodniczący SZE (dyrektor)
37. V 2019 Otwarty turniej piłki ręcznej o puchar dyrektora LO N-le wf
38. VI 2019 Podsumowanie rocznej współpracy z uczelniami- cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów LO i gimnazjalistów. Dyrektor, koordynatorzy współpracy z uczelniami
39. VI 2019 Letni Ogród Piosenki Wicedyrektor, R. Bysina
40. 17.06.2019 Wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I, II-informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II (spotkanie z rodzicami). Wszyscy nauczyciele
41. 18.06.2019 Roczna klasyfikacja uczniów I,II LO- zebranie Rady Pedagogicznej Dyrekcja
42. 18-19.06.2019 Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły- sesja naukowa, piknik szkolny, dzień sportu. B. Werner (koordynator)
43. 21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego; zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 Dyrekcja
45. VI/VII 2018 Szkolny obóz żeglarski w Pucku; szkolny rejs żeglarski/ szkolny rajd turystyczny B. Marzec
46. IV 2019 Rozpoczęcie rekrutacji do szkoły Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna
47. VII 2019 Ogłoszenie list przyjętych do kl. I LO Lider rekrutacji, szkolna komisja rekrutacyjna

 

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym: 02.11.2018, 02.05.2019, 06.05.2019-08.05.2019.