Rada uczniowska


PRZEWODNICZĄCY:

 Mikołaj Jaśkowiak 2a


ZASTĘPCY:

Szymon Dutka 2b

Martyna Guzik 2d

Monika Słonina 2c

SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA


Opiekunem samorządu jest pani profesor Małgorzata Morawa
 

PLAN DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Rok szkolny 2016/2017

Grudzień– Pomoc przy szkolnym konkursie kolęd,
Styczeń– „Wielki Dzień Kultury” (np. europejskiej, arabskiej, chińskiej, latynoamerykańskiej)
Luty– Poczta walentynkowa,
Marzec– Pierwszy Dzień Wiosny – ,,Zielony Dzień”,
– Konkurs talentow szkolnych,
Kwiecień – Szkolny konkurs fotograficzny,
– Pomoc w organizacji dnia otwartego dla gimnazjalistów,
Maj – 2 dni tematyczne (w ciągu tego miesiąca)
Czerwiec– Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły, piknik szkolny – pomoc,
– Zakończenie roku.

Regulamin SRU