Uczelnie

2019


maj 2019

W ramach współpracy w dniu 24 maja 2019 w siedzibie Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych w Krakowie uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykładzie Dr Pauliny Napierały pod tytułem ,,Angel, Mormoni, Golden Plates and Magical Stories. The History of the Book of Mormon and the Latter Day Saints” oraz Dr Agnieszki Stasiewicz- Bieńkowskiej pod tytułem ,,Cool, Courageous, Dangerous- American Youth in 1950s”. Po wykładach, a także podczas ich trwania uczniowie mogli zadawać pytania, brać udział w dyskusji w języku angielskim. Takie spotkania na pewno motywują do dalszej nauki języka, jak i poznawania kultury i zwyczajów USA.


W ramach współpracy z wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na UJ uczniowie klasy 1AC uczestniczyli w wykładzie z cyklu „Naukowe Czwartki” pod tytułem „Dlaczego warto studiować fizykę i biofizykę”.

Galeria

2018


grudzień 2018

W ramach współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego uczniowie klasy ID w dniu 14 grudnia uczestniczyli w wykładzie Dr Rafała Kusia pod tytułem: ”Od Love Lucy” do ” Big Bang Theory”- amerykańskie sitcomy telewizyjne oraz Dr Anny Bartnik pod tytułem ,,Piraci z Karaibów- historia prawdziwa”. Odbyło się również spotkanie ze studentami, zaangażowanymi w działalność Koła Naukowego IAiSP, którzy opowiadali o licznych wydarzeniach na uczelni, spotkaniach mniej i bardziej formalnych, imprezach cyklicznych, wyjazdach stypendialnych i możliwościach spędzania czasu wolnego. Zachęcali do odwiedzenia strony internetowej Instytutu, śledzenia blogów, a także bezpośredniego udziału w wydarzeniach.

Galeria

listopad 2018

Współpraca z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt.

Tym razem Katedra Biotechnologii.


Uczniowie klas drugich realizujący biologię na poziomie rozszerzonym wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, które dotyczyły hodowli komórek neuronowych oraz izolacji dna z komórek krwi owcy.

Galeria

Tym razem Stacja Doświadczalna Instytutu Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Przegorzałach k. Krakowa
Dowiedzieliśmy się na przykład co to są hybrydy i chimery zwierzęce i dlaczego są ogromnych rozmiarów oraz na czym polega in vitro w rozrodzie koni. A Wy wiecie co to jest Legrys albo Zebroid?

Galeria

30 listopada uczniowie z klasy II D, I AC i I D uczestniczyli w wykładach w języku angielskim na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach konkursu Wiedzy o USA.

Pierwszy z wykładów dotyczył Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka, jednego z największych arcydzieł światowego kina, mogliśmy poznać wiele ciekawostek, a także obejrzeć fragmenty filmu. Następnie uczestniczyliśmy w wykładzie pani Wice Konsul Pauli Walker z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, która przybliżyła nam szczegóły swojej pracy. Pani Konsul dała się nam poznać jako osoba z ogromnym poczuciem humoru, niezwykle życzliwa, odpowiadała chętnie na wszystkie zadawane pytania. Warto zajrzeć na stronę Konsulatu, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wyjazdów do USA w ramach przedstawionych tam programów, zarówno w trakcie nauki w liceum, jak i podczas studiów.

Galeria

WSPÓŁPRACA  WYDZIAŁEM BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

W ramach już kilkuletniej współpracy uczniowie klasy 3c i 3b oraz 2a i 2c naszego liceum, realizujący program biologii rozszerzonej , w bieżącym roku szkolnym , wzięli udział w następujących zajęciach laboratoryjnych:

Klasy trzecie

1.O czym  mówią chromosomy.

Zajęcia odbyły się w pracowni wydziału .Polegały na krótkim wykładzie z zakresu cytogenetyki a następnie ćwiczeniach z wykorzystaniem mikroskopów. Obserwowali chromosomy różnych organizmów, określaligarnitur chromosomowy i wyróżniali rodzaje chromosomów. Tematyka zajęć jak raz wpisała się w harmonogram powtórek przedmaturalnych.

Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych w stacji doświadczalnej wydziału na Bielanach ( Katedra Biotechnologii i Bioinżynierii Zwierząt)

2.Izolacja DNA z krwi owcy

3. Hodowla komórek neuronowych martwych i żywych

Uczniowie mieli szanse pracować w profesjonalnym laboratorium pod okiem pracowników akademickich. Ta forma pracy cieszy się dużym zainteresowaniem zważywszy na poziom wyposażenia laboratoriów i możliwość DOTKNIĘCIA , PRZEPROWADZENIA procesów, o których mowa w programie nauczania, które opisane są w podręcznikach a urządzenia zaprezentowane na zdjęciach.

Opiekun projektu Beata Leśniak

Galeria

czerwiec 2018

Uczniowie klasy 1a wzięli udział w projekcie z Uniwersytetem Rolniczym pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Pawlaka na temat „ Hałas – zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla zdrowia”.  W ramach projektu uczestniczyli w wykładach oraz samodzielnie wykonywali pomiary w różnych miejscach Skawiny (SP2, LO, droga krajowa, park, basen, skrzyżowanie dróg, rynek), po czym opracowywali otrzymane wyniki i wyciągali wnioski.  4 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Rolniczym odbyło się podsumowanie wszystkich projektów. Uczniowie naszej szkoły za pracę w ramach projektu o hałasie oraz rzeczową prezentację swojej pracy i wyników, otrzymali wyróżnienie z rąk Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

GALERIA

kwiecień 2018

W piątek, 13 kwietnia w ramach współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego uczniowie klasy II D uczestniczyli w wykładzie Dr Anny Bartnik pod tytułem ,,Zanim zaczniesz studia w USA” oraz Prof. Jana Lencznarowicza ,,Australia-od kolonii karnej do nowoczesnego państwa”.

Uczniowie usłyszeli zarówno o licznych plusach studiowania na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie, jak i o problemach związanych z otrzymaniem wiz, rekrutacją, oraz kosztami. Dowiedzieliśmy się również o programach stypendialnych, dzięki którym studenci mogą wyjechać do USA na pół roku, uczyć się, jak i zwiedzać. Po każdym z wykładów była możliwość zadawania pytań, na które wykładowcy chętnie i wyczerpująco odpowiadali.

5 kwietnia br klasa 1a w ramach naukowych czwartków odwiedziła Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej   oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na pierwszym z wydziałów wysłuchała wykładu „Jak przechwycić ruch?”, a na drugim „Równania liniowe – łatwe i bardzo przydatne”.

marzec 2018

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii

19.03.2018 uczniowie klas drugich , którzy wybrali rozszerzenie z geografii zwiedzali Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini. Młodzież naszego liceum uczestniczyła w spotkaniu z dr inż. Piotrem Olchowym, doktorantami WGGiOŚ oraz pracownikami Centrum, w czasie, którego mogła dowiedzieć się jak na przykład możemy wykorzystać odnawialne źródła energii w życiu codziennym. Uczniowie zwiedzali również Bus OZE oraz Laboratorium, w którym prowadzone są badania nad odnawialnymi źródłami energii. Nasza szkoła otrzymała również propozycję udziału w projekcie “Szanujemy energię” realizowanym przez Centrum. Udział w tym projekcie pozwoli naszym uczniom doświadczyć wiedzy w praktyce i zastosować ją w życiu codziennym.

W laboratorium

Dnia 15 marca uczniowie klasy 1A już po raz czwarty w tym roku uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.”

GALERIA

luty 2018

ZAJĘCIA NA UJ „PANTA RHEI”

Uczniowie klasy 1A 9 lutego 2018 r. uczestniczyli w zajęciach z fizyki w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był to wykład a potem zajęcia komputerowe na których uczniowie pracowali z rzeczywistymi, comiesięcznymi zdjęciami satelitarnymi wybranych obszarów Ziemi. Poprzez analizę widma światła odbitego z danego obszaru od roślin, wyznaczali wartości współczynników wegetacji roślin miesiąc po miesiącu obserwując jak on się zmienia. W oparciu o uzyskaną krzywą zmian wegetacji wyznaczali okres wegetacji dla danego obszaru.

Galeria

styczeń 2018

W dniu 29.01.2018 w naszej szkole odbyło się spotkanie z dr inż. Piotrem Olchowy – wykładowcą na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. W pierwszej części spotkania uczniowie klas III zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Wydziału. W drugiej części spotkania uczestniczyli uczniowie klasy
II a, b, c, którzy wysłuchali wykładu o procesach osuwiskowych.

listopad 2017/ styczeń 2018

Współpraca z Wydziałem Fizyki , Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ

W dniach 16 listopada 2017r i 19 stycznia 2018r uczniowie klasy 1a odbywali zajęcia w pracowni fizycznej Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia fizyczne, wyznaczając:

1. Temperaturową zależność oporu elektrycznego przewodnika.
2. Prędkość dżwięku w wodzie metodą fali biegnącej.
3. Dudnienia w układzie wahadeł sympatycznych.
4. Ogniskowe soczewek cienkich.
5. Dyfrakcję i interferencję światła.

Galeria


grudzień 2017

12.12.2017 – wycieczka klas pierwszych do Planetarium w Chorzowie.

Tytuł zajęć – „NASZ WSZECHŚWIAT”. Uczniowie uczyli się odnajdywać na niebie planety oraz wiele gwiazd
i gwiazdozbiorów. Obrazowo została przedstawiona budowa i ewolucja Wszechświata.

Galeria

kwiecień 2017

Współpraca z Instytutem Historii UJ – klasa 2LA w Krakowie!

   W ramach współpracy merytorycznej Naszego Liceum z Instytutem Historii UJ, uczniowie klasy 2LA pod opieką nauczycieli historii – Jacka Lelka i Andrzeja Domagały, wzięli udział w wycieczce do Krakowa, podczas której gościli w Bibliotece XX Czartoryskich oraz  w murach najstarszej polskiej uczelni.

   W Bibliotece XX Czartoryskich prezentację rękopisów oraz starodruków dla naszych uczniów przeprowadził prof. Janusz Pezda. Następnie, już w sali uniwersyteckiej, znakomity wykład o trudnych czasach saskich i stopniowym popadaniu przez Rzeczpospolitą w uzależnienie od Rosji wygłosił dr Grzegorz Chomicki, nie po raz pierwszy poświęcając nam swój czas.

Odwiedziliśmy również krakowski Rynek, zatrzymując się na chwilę przy „studzience Badylaka” i tablicy upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki (rok 2017 to przecież 200. Rocznica śmierci Kościuszki a obecny rok 2017 to Rok Tadeusza Kościuszki). Cała wycieczka zakończyła się w Ogrodzie Profesorskim UJ.

   Jeszcze raz dziękujemy Panu prof. Januszowi Peździe i Panu dr Grzegorzowi Chomickiemu za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu tej wycieczki przedmiotowej.

Współpraca z UR  2016/2017

W tym roku, w ramach współpracy z wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt, zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w projekcie Wpływ fal elektromagnetycznych na organizm.

24.11 2016 uczniowie klas 2, którzy realizują podstawę programową z biologii rozszerzonej wzięli udział w wykładzie wprowadzającym w tematykę projektu Zwierzęta w doświadczeniach laboratoryjnych. Wykład miał miejsce na UR, poprowadził dr Krzysztof Pawlak – koordynator projektu

11.12.2016 grupa uczennic z klasy 2c uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na UR, przeprowadzając doświadczenia w ramach projektu.

W styczniu br uczennice 2c w wyznaczonych grupach, opracowywały wyniki obserwacji, dokonały ich zestawienia a następnie przesłano koordynatorowi projektu ze strony UR dr Pawlakowi.

Podczas Święta Szkoły odbędzie się podsumowanie przedsięwzięcia. Dr Pawlak zapozna nas z wynikami analizy zabranych informacji w celu zweryfikowania postawionych tez.

Opiekunem projektu jest Pani Profesor Beata Leśniak

Galeria


Oferta edukacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwerytetu Rolniczego w Krakowie


czerwiec 2016

Współpraca z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach współpracy Naszego Liceum z Instytutem Historii UJ i Kołem Naukowym Historyków Studentów UJ, uczniowie klasy 2A wzięli udział w niezwykłej wycieczce przedmiotowej do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Instytutu Historii.

Program był napięty i obfitował w liczne atrakcje. Głównym punktem wycieczki było przejście Trasy Obronności, obejmującej Celestat, Barbakan i Mury Obronne. Zaczęliśmy od lekcji muzealnej w Celestacie – oddziale MHMK, gdzie mogliśmy poznać pasjonującą historię Bractwa Kurkowego w Krakowie. Jeden z naszych uczniów mógł też przymierzyć się do roli… „prawie” króla kurkowego, czym wywołał spore poruszenie, zwłaszcza wśród koleżanek z klasy.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Pałacu „Pod Krzysztofory”, gdzie obejrzeliśmy wystawę „Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń”. Ta inspirująca podróż do XIII wieku – czasów księcia Bolesława Wstydliwego i lokacji miasta (a nawet do czasów przed lokacją) przybliżyła uczestnikom dzieje Krakowa i jego rozwój przestrzenny w ciągu wieków.

Nasza wycieczka zakończyła się w Collegium Kołłątajowskim, gdzie uczniowie mogli wczuć się w rolę studentów historii i spróbować swoich sił w neografii gotyckiej, mierząc się z osiemnastowiecznym dokumentem.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Panu Doktorowi Grzegorzowi Chomickiemu z IH UJ za zaangażowanie i poświęcony czas. Pomysłów na dalsze formy współpracy mamy wiele, zatem już po wakacyjnej przerwie działamy dalej… bo przecież „nie znać historii, to być zawsze dzieckiem..”

Uczestnicy wycieczki:

Zuzanna Babińska, Ewa Badura, Weronika Baran, Julia Dudzik, Emilia Fudali, Kamil Gasiński, Paulina Kościelny, Jakub Kula, Kinga Mostowik, Angelika Pacułt, Natalia Skowronek, Karolina Szewczyk, Agnieszka Warmuz

Opieka:

Andrzej Domagała

Galeria


luty 2016

17 lutego wszyscy uczniowie klas drugich LO, realizujący geografię na poziomie rozszerzonym odwiedzili Wydział Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska AGH  i uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach dotyczących makroskopowych cech minerałów, przeprowadzonych przez dr inż. Marka Łodzińskiego. Oprócz zajęć nasi uczniowie zostali oprowadzeni po korytarzach Rektoratu oraz głównego budynku AGH, gdzie znajduje się wystawa ekspozycja pięknych i unikatowych skał i minerałów. 

GALERIA


styczeń 2016

8 stycznia br uczniowie klasy 3c wzięli udział w ostatnich swych zajęciach laboratoryjnych , które realizowali pod okiem pracowników akademickich uczelni. Tym razem gościliśmy w laboratorium Katedry Ichtiologii i Rybactwa.

Temat zajęć: Oznaczanie poziomu hormonów i metali ciężkich we krwi i innych tkankach ryb hodowlanych.

 Maturzyści zabierają się do intensywnej powtórki  a pałeczkę współpracy z uczelnią przejęła już klasa Ic – powodzenia..

GALERIA


listopad 2015

24 listopada klasa 1C, w ramach współpracy naszego LO z UR, wzięła udział w lekcjach, które odbyły się w Stacji Doświadczalnej uczelni na Bielanach. Przedmiotem ćwiczeń była Izolacja DNA z krwi owcy oraz Hodowla komórek neuronowych martwych i żywych. Mieliśmy szanse pracować w profesjonalnym laboratorium pod okiem pracowników akademickich.

GALERIA


czerwiec 2015

Wykłady studentów z AGH o lewitacji i robotach.

Wizyta studentów z kół naukowych przy Wydziale EAIiIB AGH

w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie dnia 15 06 2015.

Prof. dr. hab. inż. AGH Krzysztof Oprzędkiewicz z Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej wraz ze studentami kół naukowych „PIORUN” oraz „INTEGRA” zorganizowali wykłady z pokazami             i eksperymentami w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie        w Skawinie.

 Z koła naukowego „PIORUN”: Damian Lachendrowicz i Seweryn Kwieciński wygłosili wykłady o lewitacji i zastosowaniu ciekłego azotu w technice. Wykonywali eksperymenty i pokazy z zakresu elektrotechniki:

  • nadprzewodnictwo i lewitacja magnetyczna
  • silnik fotowoltaiczny
  • ferrociecz

Z koła naukowego „INTEGRA”: Agnieszka Witalec i Dawid Winiarski wygłosili wykłady o budowie i zastosowaniu robotów w technice. Wykonywali eksperymenty i pokazy z zakresu robotyki:

  • robot kroczący heksapod – Zebulon
  • roboty nanoSumo
  • roboty mikroSumo
  • robot mobilny

W wykładach uczestniczyli uczniowie nasze szkoły oraz uczniowie z Gimnazjum numer 1 i 2 w Skawinie. Największe zainteresowanie budziły pokazy lewitującej lokomotywy na magnetycznym torze oraz walczące roboty.

Zobacz zdjęcia


Latający Uniwersytet Śląski

Liceum Ogólnokształcące im. M Skłodowskiej-Curie w poniedziałek 8 czerwca 2015 roku gościła w swoich progach Latający Uniwersytet Śląski. Nazwa nawiązuje do nieformalnych instytucji działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, słynących ze zmieniających się miejsc wykładów. Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie skutecznie powtarzają materiał i poszerzają swoją wiedzę. Podczas spotkania zostały przeprowadzone  4-godzinne zajęcia dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Były to wykłady i warsztaty z filmoznawstwa
i matematyki, zajęcia  laboratoryjne z biologii i chemii oraz wykład połączony z doświadczeniami termowizyjnymi z fizyki.

GALERIA


Dnia 3.06.2015r w auli LO w Skawinie, odbył się wykład pt.   „GMO i pestycydy – czy pomogą wyżywić świat? Szanse i zagrożenia ”
 

Profesor Ryszard Laskowski to znany ekolog ,  ekotoksykolog,  podróżnik i fotograf. Pomysłodawca i organizator kursów biologii tropikalnej dla studentów  UJ w Wenezueli.  W ramach  European  Food Safety  Authority jest członkiem międzynarodowej,  interdyscyplinarnej grupy naukowców zajmujących się tematem środków ochrony roślin i GMO .

Profesor Ryszard  Laskowski  przyjął zaproszenie do wygłoszenia wykładu w ramach wieloletniej współpracy  edukacyjnej  naszego Liceum  z Wydziałem  BiNoZ Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiuje niemała grupa naszych absolwentów.


WSPÓŁPRACA  WYDZIAŁEM BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

grudzień 2014

W ramach już kilkuletniej współpracy uczniowie klasy 2c naszego liceum , w grudniu tego roku szkolnego, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, które miały miejsce w pracowni uczelni pt. O czym  mówią chromosomy. Zajęcia polegały na krótkim wykładzie z zakresu cytogenetyki a następnie ćwiczeniach z wykorzystaniem mikroskopów. Obserwowaliśmy chromosomy różnych organizmów, określaliśmy garnitur chromosomowy i wyróżnialiśmy rodzaje chromosomów.

Opiekun projektu Beata Leśniak

GALERIA


Wykład na Wydziale  Geografii UJ oraz spotkanie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

25 listopada w godzinach popołudniowych chętni uczniowie z klasy 3b wraz z p. Marceliną Pasterską-Jamro wzięli udział w wykładzie „Geologia. Wewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze, zewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze”. Było to jedno ze spotkań z cyklu wykładów powtórkowych przed maturą z geografii, organizowanych przez Wydział Geografii UJ.

28 listopada klasa 2b wraz z p. Marceliną Pasterską-Jamro uczestniczyła w bardzo interesującym wykładzie w ramach Akademii Ludzi Ciekawych Świata Marco Polo w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Uczniowie odwiedzili Birmę – kraj tysięcy pagód. W podróż zabrał ich Michał Futyra: kierownik Instytut Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Europejskiej, wykładowca akademicki, dziennikarz, podróżnik.

Galeria


Wykład na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

listopad 2014

Dnia 4 listopada. 2014 r. grupa uczniów pod opieką Pani Marceliny Pasterskiej-Jamro wzięła udział w wykładzie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tematem wykładu była Afryka-człowiek i gospodarka. Prowadzący, Pan dr Robert Faracik szczegółowo przedstawił sytuację demograficzną tego kontynentu. Omówił jego najpoważniejsze problemy, a także wyjaśnił ich przyczyny. Ponadto dokonał dogłębnej analizy gospodarki Afryki oraz jej aktualnych przemian.

GALERIA


Współpraca z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UJ

maj 2014

W tym roku szkolnym drugi raz nasi uczniowie mieli zajęcia zorganizowane przez pracowników naukowych UJ. Poprzednie zajęcia  odbywały się  w laboratoriach tym razem  uczniowie klasy biologiczno-chemicznej uczestniczyli  w zajęciach terenowych przeprowadzonych przez panią dr Beatę Klimek. Zajęcia terenowe są bardzo istotnym  i  lubianym przez młodzież elementem edukacji biologicznej.  W trakcie zajęć uczniowie mogli obserwować: wykonane przez studentów pułapki służące do zbierania owadów,  zarośla roślin inwazyjnych i stawek z traszkami  oraz największe na świecie stanowisko występowania modraszka, który to motyl  ze względu na  duże wymagania ekologiczne  uważany jest  za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska.  Duże zainteresowanie u uczniów wywołała metoda pomiaru drzew z wykorzystaniem wysokościomierza  i  średnicomierza. Wycieczka zakończyła się spacerem po użytku ekologicznym w Pychowicach.  

GALERIA                         


WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

kwiecień 2014

5 kwietnia  uczniowie klasy Ic pojechali do Stacji Doświadczalnej UR, która zajmuje się rozrodem zwierząt. Dr Witkowski, który jest weterynarzem zapoznał nas z metodami diagnozowania koni.

 Dr Kochan zaprezentowała krótki wykład na temat klonowania ssaków, powstawania hybryd, chimer międzygatunkowych a następnie w laboratorium oglądaliśmy pod mikroskopem zarodki konia powstałe metodą in vitro.

W takich zajęciach udział biorą uczniowie, którzy interesują się biologią i będą się uczyć tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zainteresowani oraz koordynator projektu Beata Leśniak

GALERIA         


marzec 2014

W marcu gościliśmy w naszej szkole pracowników naukowych UR, którzy w auli liceum wygłosili dwa wykłady na następujące tematach:

1.Czy kura może być kogutem? Prof. Andrzej Sechman

2.Zegar biologiczny mgr Katarzyna Kirsz


luty 2014

W ramach współpracy z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie młodzież klas pierwszych, która rozwija swoje zainteresowania z biologii, po raz kolejny wysłuc