Wynajem hali sportowej

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli

możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.

W imieniu naszego Liceum oraz jego uczniów

wyrażam głęboką wdzięczność

za ofiarowaną pomoc w postaci darowizny finansowej

na zakup sprzętu siłowego do SALI FITNESS na hali sportowej.

 

Życzymy wielu sukcesów na polu zawodowym

oraz realizacji życiowych zamierzeń.

 

 

Dyrektor

 Adam Łukasik