Zajęcia pozalekcyjne

JĘZYK NIEMIECKI

Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego z cyklu „Matura to MÓJ SUKCES” dla zainteresowanych uczniów odbywają się w następujących terminach:
1.    poniedziałek, sala 9, godz. 14.20 – 16.00 – konsultacje maturalne przygotowujące do egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym
2.    wtorek, sala 9, godz. 15.10 – 16.00 – konsultacje maturalne przygotowujące do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym
3.    środa, sala 9, godz.14.20 – 15.05 – konsultacje maturalne przygotowujące do egzaminu ustnego na poziomie podstawowym
Podczas konsultacji możliwa jest poprawa sprawdzianów lub bieżąca pomoc w trudnościach z nauką po wcześniejszym zgłoszeniu u prowadzącego.
Konsultacje dla maturzystów odbywają się od początku października 2018 do końca kwietnia 2019.
Konsultacje prowadzi mgr Anna Biernat